Artykuły

TERMIKA PIONOWYCH SYSTEMÓW ROŚLINNYCH W WARUNKACH DOLNEGO ŚLĄSKA

STRESZCZENIE ARTYKUŁU: Kształtowanie się stosunków termicznych w systemach roślinnych ścian oceniono na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 2009-2012, na obiekcie doświadczalnym zlokalizowanym we Wrocławiu. Autorskie modele doświadczalne wykonano w formie wolnostojących konstrukcji – domków drewnianych o wymiarach 1,5 x 1,5 x 2,0 m oraz paneli roślinnych o powierzchni 1 m2. W pracy porównano model retencyjny z substratem i ekonomiczny z matą podsiąkową względem modelu referencyjnego bez roślinności.

Greenarte Zielone Ściany w walce ze smogiem

Greenarte i redukcja smogu

 

To prawda, że istnieje strategia, która może przyczynić się do łagodzenia zanieczyszczeń miejskiego powietrza, prawdą jest również to, że znamy inowacyjne rozwiązanie na ograniczenie smogu.

OCENA STANU ROŚLINNOŚCI NA ZIELONYCH ŚCIANACH Z WYKORZYSTANIEM METOD TELEDETEKCYJNYCH

Zielone ściany w Polsce

STRESZCZENIE ARTYKUŁU: Badania nad możliwością wykorzystania metod teledetekcyjnych w celu oceny stanu roślinności na zielonych ścianach wykonano na modelach doświadczalnych w latach 2010–2011. Analizowano dwa modele różniące się pomiędzy sobą podłożem wegetacyjnym: model retencyjny (MR I) z substratem glebowym oraz model ekonomiczny (ME II) z filcem hydroponicznym. W poszczególnych panelach posadzono rośliny reprezentujące krzewy, byliny oraz trawy.

OCENA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH SYSTEMÓW ZIELONYCH ŚCIAN ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARACH NIZINNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA

Model doświadczalny zewnętrznych zielonych ścian

STRESZCZENIE ARTYKUŁU: Badania wykonano we Wrocławiu w okresach wegetacyjnych lat 2011 i 2012 na dwóch modelach modułowych zielonych ścian o zróżnicowanej budowie. Doświadczalne modele zielonych ścian wykonano w formie domków drewnianych o wymiarach 1,5×1,5×2,5 m oraz paneli roślinnych.

Zielone ściany - zimowe szaleństwo w polskim klimacie

Dachy płaskie zielona ściana

Zielone fasady, będąc odzwierciedleniem nowatorskich technologii, umożliwiają zastosowanie nie tylko pnączy, ale także bylin, krzewów, a nawet małych drzew tworzących ogrody na znacznych wysokościach. Do dyspozycji jest kilka rozwiązań wertykalnej uprawy roślin, które sprawdzają się także w polskich warunkach klimatycznych. Zieleń wprowadzona na elewacje poprawia w znacznym stopniu wizualne i estetyczne aspekty miejskiej zabudowy. Nie można pominąć także zastosowań terapeutycznych oraz tworzenia nowego siedliska dla miejskiej fauny, która wpływa pozytywnie na fizjonomię miasta.

OGRODY W CHMURACH, OGRODY NAD GŁOWĄ

Zielona ściana w Zurychu

Od maja 2012 roku Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ) z Wrocławia oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Zurychu (ZHAW) realizuje dwuletni projekt „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.

ZIELONE ŚCIANY - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE EKO-INŻYNIERII

Wertykalny ogród w makro

Obecny rozwój miasta prowadzi do powstania znacznej ilości nowych szlaków komunikacyjnych, poszerzenia jezdni. Co więcej projektowane instalacje infrastruktury podziemnej w pasach przeznaczonych pod zieleń, uniemożliwiają sadzanie drzew, ze względu na normy i przepisy zachowania właściwych od nich odległości. Biorąc pod uwagę procesy degradacji należy liczyć się z opracowaniem skutecznych metod kompensacji start ekologicznych poprzez inwestycje w zakresie zieleni.

PIONOWE OGRODY JAKO POTENCJALNA ATRAKCJA TURYSTYCZNA

Wertykalny ogród na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Roślinność zawsze towarzyszyła człowiekowi, pełniąc funkcje producenta tlenu, reduktora hałasu, filtra zanieczyszczeń, a przede wszystkim rekreacyjno-estetyczne. Ogrody pochodzące z różnych epok wyrażają niezmienną ludzką potrzebę otaczania się pięknem, dążenia do ładu i harmonii, chociaż każdy okres historyczny jest reprezentowany przez odmienne założenia ogrodowe. Na kształt kompozycji ogrodowych wpływa wiele czynników związanych z warunkami przyrodniczymi, kierunkami artystycznymi, a także potrzebami przyszłych użytkowników (MAJDECKI 2007).